เมนูช่วยเหลือ

100%

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้เปิดโอกาสให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ NT ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT

จึงขอเชิญชวนลูกค้า ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เคยมาติดต่อกับ NT ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT

เพียงสแกน QR Code หรือ คลิก itas.nacc.go.th แล้วค้นหาชื่อ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

ทุกความคิดเห็นของท่านมีความหมาย NT พร้อมนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างเท่าเทียม

 

 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2567”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2567”
อ่านต่อ

สรุปสถิติภัยคุกคามปี 2565 จาก ศูนย์ CSOC ของ NT cyfence

อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

สรุปสถิติภัยคุกคามไซเบอร์ ปี 2565

สรุปสถิติภัยคุกคามไซเบอร์ ปี 2565
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ใบแจ้งค่าใช้บริการรูปแบบใหม่

ถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา NT เปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการจากแบบบรรจุซองเป็นแบบปิดผนึก
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง