เมนูช่วยเหลือ

100%

คุณสมบัติ

 • ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ระบบสื่อสารปลอดภัย ประกอบด้วย
  • ท่อร้อยสายหลัก เป็นท่อพีวีซี ตามมาตรฐาน มอก.216/2524
  • ท่อร้อยสายย่อย (Subduct) มีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 33-35 mm วางอยู่ภายในท่อร้อยสายหลัก เพื่อใช้ร้อย OFC
  • บ่อพักใหญ่ (Manhole)
  • บ่อพักย่อย (Poll Box)
  • Riser Pole

รายละเอียดบริการ

 • บริการให้เช่าใช้ท่อร้อยสายใต้ดิน ให้บริการกับหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั่วไปเช่าใช้ แทนการพาดสายสื่อสัญญาณต่างๆ ผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประโยชน์

 • ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรของประเทศร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
 • เป็นการ Bundle ท่อ เสา สาย และบริการแบบ Infrastructure Sharing
 • การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทำให้ไม่มีสายสัญญาณร่วงหล่นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center : 1888

NT มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งท่อร้อยสายใต้ดินสำหรับสายสื่อสาร ระยะทางกว่า 4,600 กิโลเมตร เสาโทรคมนาคมภาคพื้นดินถึง 25,000 ต้น โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมทุกตำบล 4 ล้านคอร์กิโลเมตร

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )
;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง