เมนูช่วยเหลือ

100%

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

1.อีเมลno_corruption@ntplc.co.th
2.เว็บไซต์เว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
3.โทรศัพท์0 2104 4501
4.โทรสาร0 2104 4503
5.จดหมาย

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210
6.สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

(ยกเว้นวันหยุดที่บริษัทกำหนด)

 

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง