เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

 • บริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ ด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมประเทศไทยไปยังปลายทางต่างๆ ทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาค ASEAN Digital Hub ให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดิน ประกอบด้วย

  1. NT International Private Line บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงส่วนบุคคล ด้วยเทคโนโลยี SDH/DWDM ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยรับประกันคุณภาพการให้บริการตลอดเส้นทาง

  2. NT International Ethernet บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่าย IP (Internet Protocol) ให้บริการในระดับ Layer 2 ด้วยมาตรฐานโครงข่ายระดับสากล (MEF: Metro Ethernet Forum)

  3. NT International MPLS บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ให้บริการในระดับ Layer 3 ที่ทันสมัย ตอบสนองรูปแบบการทำงานขององค์กรในอนาคตและรองรับการใช้งาน IP Protocol ที่หลากหลาย

จุดเด่นของบริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ :

 • ครอบคลุมการเชื่อมต่อไปยังปลายทางทั่วโลกด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำ
 • เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาค ASEAN Digital Hub ให้บริการทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำ และภาคพื้นดิน
 • ให้บริการด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำหลากหลายระบบทำให้มีความปลอดภัยกรณีวงจรหลักขัดข้อง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้ระบบที่ต้องการได้
 • รองรับการใช้งานตั้งแต่ความเร็ว 2 Mbps จนถึงระดับ 100 Gbps

เชื่อมต่อแบบไม่สะดุด ด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำหลากหลายเส้นทางครอบคลุมทั่วโลก :

 

Submarine Cable to Singapore and Hong Kong ระบบเคเบิลใต้น้ำหลากหลายเส้นทางสู่ สิงคโปร์, ฮ่องกง :

  • Singapore - มีระบบเคเบิลใต้น้ำ 4 ระบบไปยังสิงคโปร์ (SMW4/TIS/APG/AAG) จากสถานีเคเบิลใต้น้ำ 3 สถานี (สงขลา (ชลี2) / ศรีราชา (ชลี3) / สตูล (ชลี4)) นอกจากนี้ยังมี PoP ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่สามารถให้บริการแบบ Protection ได้ทั้งวงจรขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • Hong Kong มีระบบเคเบิลใต้น้ำ 4 ระบบไปยังฮ่องกง (APG/AAG/FLAG) จากสถานีเคเบิลใต้น้ำ 2 สถานี (สงขลา (ชลี2) / ศรีราชา (ชลี3)). นอกจากนี้ ยังมี PoP ที่ฮ่องกงพร้อมให้บริการเช่นเดียวกัน

ASEAN Digital Hub ศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยบริการโครงข่ายภาคพื้นดิน :

  • รองรับการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยมีจุดเชื่อมต่อที่ชายแดนรวมกันกว่า 10 จุด ทำให้มีโครงข่ายระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ สามารถควบคุมคุณภาพในการให้บริการได้ในระดับสากล

บริการสถานีเคเบิลบนบกที่แข็งแกร่ง 6 แห่ง เชื่อมต่อทั่วโลก-เชื่อมโยงข้อมูลสู่อาเซียน :

  1. สถานี Chalie 1 Petchabeuri (Domestic Submarine Cable)
  2. สถานี Chalie 2 Songkhla เชื่อมต่อเคเบิ้ลใต้น้ำ APG, TIS, FLAG
  3. สถานี Chalie 3 Sriracha เชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำ AAG, ADC
  4. สถานี Chalie 4 Satun เชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำ SMW-3, SMW-4, FLAG
  5. สถานี Pakbara เชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำ AAE-1
  6. สถานี Songkhla เชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำ AAE- 1

สอบถามรายละเอียดบริการ วงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ และ บริการอื่นๆ สำหรับธุรกิจ จาก NT ได้ที่ NT Contact Center 1888 หรือ www.ntplc.co.th

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง