เมนูช่วยเหลือ

100%

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2567”


นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2567” โดยมี นางสาวกัญญาภัค ขุนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้กำกับดูแลโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปงาน ร่วมด้วย นายเอกชัย กองเกิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ICT พร้อมผู้บริหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะหน่วยงานผู้บริหารจัดการโครงการ GCC 1111 เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม Yuu Residence Sriracha ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ “โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111” ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดสัมมนาดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐกับผู้ปฏิบัติงานโครงการ GCC 1111 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานร่วมกัน อันเป็นปัจจัยความสำเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพบริการของ GCC 1111 ในการทำหน้าที่ศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ รับข้อเสนอแนะและติชม เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และผู้ใช้บริการต่อไป

 

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง