เมนูช่วยเหลือ

100%

รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ประจำไตรมาส 1/2567
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ประจำไตรมาส 1/2567
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ให้เชื่อมต่อ) กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ผู้ขอเชื่อมต่อ)
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ประจำไตรมาส 4/2566
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ประจำไตรมาส 4/2566
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ประจำไตรมาส 3/2566
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ประจำไตรมาส 3/2566
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลสถานภาพการให้บริการ ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติประจำ ปี 2565
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ประจำไตรมาส 2/2566
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ประจำไตรมาส 2/2566
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ประจำไตรมาส 1/2566
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ประจำไตรมาส 1/2566
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส_1
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส_2
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสที่2_1
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสที่2_2
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส3_1
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส3_2
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส4_1
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส4_2
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส 1 ปี65
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส mobile aor ไตรมาส 1 ปี 65
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการ fixed ไตรมาส 2 ปี 65
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการ mobile ไตรมาส 2 ปี 65
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการ fixed ไตรมาส 3 ปี 65
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการ mobile ไตรมาส 3 ปี 65
ข้อเสนอขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส fixed ไตรมาส 4 ปี65
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส mobile ไตรมาส 4 ปี 65
ข้อมูลสถานภาพการให้บริการ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง