เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

  • บริการเทคโนโลยีด้านการเกษตร สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร

 

  • Traceability ระบบบริหารแปลงเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าการเกษตรตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก โรงคัดบรรจุ จนถึงมือผู้บริโภค รวมรวมสถิติการเพาะปลูกช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกพืชผักให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้ อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรได้อีกด้วย

  • IoT Digital farm ระบบจัดการแปลงเกษตร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ควบคุมระบบน้ำ ไฟฟ้า และแสงสว่าง ผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก

 

สนใจติดต่อได้ที่

 

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง