เมนูช่วยเหลือ

100%

คุณสมบัติ

 • ให้บริการผ่านโครงข่าย MPLS/VPN (L2) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยัง PoP (Point of Presence ) ของ NT ในต่างประเทศที่เป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมของโลก
 • ให้บริการไปได้ทั่วโลกโดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นนําของโลก ทําให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพระดับสากล
 • ให้บริการเชื่อมต่อ Interface แบบ RJ-45 และ Optical
 • รองรับการสื่อสารข้อมูลแบบ IP Protocol ทําให้สามารถรับสองได้ทั้งข้อมูลภาพ เสียงและวีดีโอ

รายละเอียดบริการ

 • บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบจุดต่อจุด จุดต่อหลายจุด หรือหลายจุดต่อหลายจุด จากโครงข่าย IP ภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก มีขนาดวงจรให้เลือกใช้ตั้งแต่ 64 Kbps. เป็นต้นไป เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ให้สามารถเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย

ประโยชน์

 • การรับ-ส่งข้อมูลมีความปลอดภัยสูง และรวดเร็ว
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการเชื่อมต่อ
 • รองรับความต้องการของลูกค้าได้หลายระดับ (Class of service)

รูปแบบบริการ

 • บริการแบบ PE-to-PE : NT เป็นผู้ให้บริการเฉพาะโครงข่ายหลักเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจัดหาอุปกรณ์และโครงข่ายปลายทางเอง
 • บริการแบบ End-to-End : NT ให้บริการโครงข่ายหลัก และโครงข่ายปลายทางไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ปลายทางเอง
 • บริการแบบ CE-to-CE : NT เป็นผู้ให้บริการจัดหาอุปกรณ์และโครงข่าย รวมทั้งบำรุง รักษาอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด (Managed service)

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center: 1888

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง