กลุ่มบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

Wireless net
บริการซิมสำหรับเน็ต Pocket Wi-Fi

อินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่นำขีดความสามารถของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G
Wi-Fi
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g (Wireless LAN) ด้วยความเร็วสูง
5G
บริการบนโครงข่าย 5G

ความถี่ 26 GHz.
Mobile
บริการ Mobile

บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบเต็มรูปแบบ เร็ว แรง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

Radio

Handleheld Radio
บริการวิทยุเฉพาะกิจ

บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือใช้ได้ภายในบริเวณสถานประกอบการ
TRUNKED RADIO
บริการวิทยุเฉพาะกิจ

บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจในย่านความถี่ 800 MHz