บริการ IIG
บริการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ

ให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในเอเชีย อเมริกาและยุโรป อย่างมีประสิทธิภาพ
Submarine communications cable
บริการเคเบิลใต้น้ำ

บริการที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชีย รวมถึงติดต่อสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และทวีปแอฟริกาผ่านเคเบิลใต้น้ำ
IP VPN International
บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงจากโครงข่าย IP ภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ

สามารถเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย
International Ethernet
บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานเข้าด้วยกัน

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานสูง ราคาประหยัด
Internet Gateway
บริการ Internet Gateway (IP Transit)

ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
Datacom International Service
บริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ

ด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมประเทศไทยไปยังปลายทางต่างๆ ทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาค ASEAN Digital Hub