บริการท่อร้อยสาย
Communication Conduit

บริการให้เช่าใช้ท่อร้อยสายใต้ดิน ให้บริการกับหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั่วไปเช่าใช้
บริการเสาโทรคมนาคม
Telecommunication Tower

บริการให้เช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม พื้นที่ใต้เสา เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรคมนาคม