กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

บริการชำระค่าบริการผ่าน NT eService สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ลูกค้านิติบุคคลของ NT จ่ายบิลออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านิติบุคคล และหลีกเลี่ยงการเดินทางมาชำระค่าบริการที่ศูนย์บริการฯ NT ขอแนะนำช่องทางการชำระค่าใช้บริการออนไลน์ สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยแนบไฟล์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.tot.co.th/eservice
ตามขั้นตอนดังนี้

 1. Login เข้าระบบ กรอก e-mail / Password (ถ้าไม่มีเลขหมายบริการในระบบ กรุณาเพิ่มเลขหมายบริการโดยกดปุ่ม เพิ่มหมายเลขบริการ)
 2. กดที่ tabs "บริการชำระเงินสำหรับลูกค้านิติบุคคล โดยวิธีแนบไฟล์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย"
 3. กดเลือก “นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย”
 4. เลือกเลขหมายที่ต้องการชำระค่าบริการ (เงื่อนไขการชำระค่าบริการ ต้องเลือกเลขหมายบริการที่เป็นหมายเลขผู้เสียภาษีเดียวกัน เท่านั้น ) กดยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระ
 5. กด "ชำระค่าบริการ"
  - เลือกรายการที่ต้องการชำระ และกรอกจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  - กรอกรายละเอียดของหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
  - แนบไฟล์เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  - กด ชำระค่าบริการ
 6. ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการชำระ กดยืนยันการชำระเงิน เพื่อเข้าสู้ช่องทางการจ่ายเงิน
 7. เลือกประเภทการชำระเงิน ดังนี้
  - หักบัญชีบัตรเครดิต
  - หักบัญชีบัตรเดบิต
  - หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ลูกค้าสามารถเข้าไปดูประวัติการชำระค่าบริการได้ โดยคลิกที่ เมนูประวัติการชำระเงิน หน้าจอจะแสดงประวัติการชำระค่าใช้บริการ และ สามารถดูใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที
 8. เมื่อลูกค้านิติบุคคลชำระค่าบริการสำเร็จแล้ว ให้ส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาที่
  ผู้จัดการส่วนบัญชีที่ 5 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 2 โซน A 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210