กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้านำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)