กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) เป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) และเอ็นที วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


1 เม.ย.65 นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) เป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) และเอ็นที วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 ณ หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กทม.


แกลลอรี่