กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายการให้บริการ/จุดให้บริการร่วมกัน


7 มีนาคม 2565 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายการให้บริการ/จุดให้บริการร่วมกันระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ห้อง Auditorium อาคารสโมสร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


แกลลอรี่