กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

นายบุญเกียรติ คเณศวรานันท์ ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) ส่งมอบตู้ Mobile Battery Charger ให้กับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


24 ก.พ.65 นายบุญเกียรติ คเณศวรานันท์ ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) ส่งมอบตู้ Mobile Battery Charger ให้กับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ โดยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาพิการ ผู้มาติดต่อและผู้ใช้บริการในวิทยาลัยราชสุดา โดย เอ็นที ได้มีการต่อยอดนวัตกรรมตู้ให้ใช้ได้สำหรับผู้พิการ ที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และเร็วๆ นี้ พร้อมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้ เป็นการร่วมกิจกรรมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมให้กับส่วนรวมต่อไป


แกลลอรี่