กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม


24-25 ก.พ.65 ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 34 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม การให้สัญชาติและการจัดตั้งหมู่บ้านชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) ร่วมคณะและร่วมประชุม โดย เอ็นที ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมลำโพง พริ้นเตอร์ ไมโครโฟน และชุดหูฟัง ให้กับ รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 (บ้านปุงยาม) ต.นาปูป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นอุปกรณ์สนับสนุนสื่อการเรียน การสอนด้านการศึกษา ในโอกาสนี้ด้วย


แกลลอรี่