กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์


3 ก.พ.65 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กรุงเทพ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับ พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้เป็นสื่อสนับสนุนการศึกษา สื่อการเรียนออนไลน์ให้กับบุคลากร นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน ในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และยังเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับพื้นที่ห่างไกล ส่งผลในการพัฒนาระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนต่อไป


แกลลอรี่