ช่องทางการร้องเรียน


ช่องทางการร้องเรียน มีดังนี้

ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อ วัน-เวลา
NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ
ntplc.co.th/Office/ServiceOffice
ทุกวันทำการ
เวลา 8:30 น. – 16:30 น.
NT Contact Center 1888 และเลขหมายรับเรื่องร้องเรียน 02 104 1999 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โทรฟรี ตลอด 24 ชม.
Social Media Website : www.ntplc.co.th
Facebook fanpage : NTPLC
Twitter : @NT_plc
Instragram : nt_plc
LINE : @ntplc
Youtube : NTplc
LinkedIn : NTPLC
Pantip : NTPLC
Email : webmaster@ntplc.co.th
ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
E-mail complaint@ntplc.co.th ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
จดหมาย
  • บุคคลทั่วไป
  • หน่วยงานภายนอก
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ทุกวันทำการ
เวลา 8:30 น. – 16:30 น.